Skip to menu

본문시작

Magazine (531)
Video (816)
Job (956)
CTFL (731)
CTAL (310)
CTEL (40)
CSQE (49)
PMP (134)
ITIL (80)
HP (1349)
IBM (134)
Other (91)
Articles 74
No.
Author
74 Glossary, Term Software Testing terms complete glossary 4
nageshk
  Feb 27, 2013
 
73 Glossary, Term Software Testing Dictionary 3 file
madhumurali
  Feb 15, 2013
 
72 Glossary, Term Software Testing Dictionary 1 file
siddheshsawant
  Nov 04, 2012
 
71 Glossary, Term vbscript dictionary 1 file
kapblan
  Oct 14, 2012
 
70 Glossary, Term 105 Types of Testings 4 file
mercurial4u
  Oct 10, 2012
 
69 Glossary, Term Software Testing Fundamentals—Concepts, Roles, and Terminology 1 file
suvarna_it
  Sep 29, 2012
 
68 Glossary, Term Definition on Different Types of Testing
Ridz
  Sep 16, 2012
 
67 Glossary, Term Formal test cases
baoly
  Aug 21, 2012
 
66 Glossary, Term PROJECT LIFE CYCLE file
vamsiqa123
  Jul 31, 2012
 
65 Glossary, Term Software Testing Types 3 file
Paccha
  Jul 20, 2012
 
64 Glossary, Term Testing Terms and Definitions 3 file
Jeng
  Jul 11, 2012
 
63 Glossary, Term Glossary of Software QA Terms 2 file
vamsiqa123
  Jun 15, 2012
 
62 Glossary, Term Verification vs Validation in Software Testing 1 file
srj
  Mar 22, 2012
 
61 Glossary, Term Integration, Interoperability, Compatibility and Portability file
abunsa
  Jan 24, 2012
 
60 Glossary, Term Glossary of testing terms 2 file
Preethi Govindan
  Jan 23, 2012
 
59 Glossary, Term IEE 610-1990 Standard glossary of software 1 file
andreea.petre
  Sep 01, 2011
 
58 Glossary, Term Software Quality Dictionary 4 file
jangamjangam
  Feb 01, 2011
 
57 Glossary, Term Các mức kiểm thử 4
thanhhai80
  Jan 17, 2011
Các mức kiểm thử Các công việc kiểm thử thường được phân nhóm khi thêm vào qui trình phát triển phần mềm, hoặc được phân theo mức kiểm thử đặc trưng. 5.1. Unit testing - Kiểm thử thành phần/đơn vị Unit testing đề cập đến các kiểm thử để chứn...  
56 Glossary, Term Testing Terms In Software Insudtry 2 file
jangamjangam
  Jan 11, 2011
 
55 Glossary, Term 100 Most popular Software testing terms 5 file
bal
  Jan 07, 2011
 
54 Glossary, Term Software Testing Glossary (219 Terms) 4 file
Tigerme
  Dec 29, 2010
 
53 Glossary, Term In the software industry, does the term assessment and audit mean the same thing? 3 file
senkumari
  Dec 23, 2010
 
52 Glossary, Term Definitions for keywords in Testing 3 file
Arun_sap
  Nov 21, 2010
 
51 Glossary, Term Technical Terms Used in Testing World 5
go2sinha
  Nov 19, 2010
 
50 Glossary, Term Software Testing Glossary and Terms 2 24
jamasean
  Nov 19, 2010
 
49 Glossary, Term Software Testing Dictionary 1 file
AMR
  Oct 27, 2010
 
48 Glossary, Term Software Testing Dictionary 5
jamasean
  Oct 19, 2010
 
47 Glossary, Term Software Testing Glossary 2
roonie
  Oct 18, 2010
 
46 Glossary, Term Main Software Testing Terminology 1
QTPExpert
  Oct 16, 2010
 
45 Glossary, Term Software Testng Glossary 2 file
skarrupa
  Sep 23, 2010
 
44 Glossary, Term Software Quality & Testing Glosssary 3
makegood
  Sep 20, 2010
 
43 Glossary, Term Project Managment Glossary 2
inspect
  Sep 15, 2010
 
42 Glossary, Term Project Management Terminology (Dictionary) 4
inspect
  Sep 15, 2010
 
41 Glossary, Term How to write integration test Plan and test case 2
Simmy
  Sep 02, 2010
 
40 Glossary, Term Glossary of terms in QA 6
Fantasia
  Aug 20, 2010
 
39 Glossary, Term Technical Terms Used in Testing World 3
Simmy
  Aug 17, 2010
 
38 Glossary, Term Software Testing Terminology 5
dhsomani
  Jul 16, 2010
 
37 Glossary, Term Testing Vacobulary (Dictionary) 4 file
nili
  Jul 15, 2010
 
36 Glossary, Term A Complete Testing Glossary file
shivakumar_m13
  Jul 04, 2010
 
35 Glossary, Term Software Testing Dictionary 3 file
makarand
  May 31, 2010
 
34 Glossary, Term Software Testing Glossary 2 2
AfterSchool
  May 31, 2010
 
33 Glossary, Term QA-FAQ 2
Simmy
  May 03, 2010
 
32 Glossary, Term Software Quality Assurance overview 1 file
otai
  Apr 29, 2010
 
31 Glossary, Term Progressive Definition of Quality 2
QA station
  Apr 05, 2010
 
30 Glossary, Term Software Testing and Quality Assuarence WhitePaper 1 file
Simmy
  Apr 01, 2010
 
29 Glossary, Term Software Testing Dictionary 2
NguyenDT
  Mar 04, 2010
 
28 Glossary, Term Software Testing Fundamentals : Concepts, Roles, and Terminology 3 file
shashu
  Feb 27, 2010
 
27 Glossary, Term A Glossary of Testing Terms file
barbie
  Feb 25, 2010
 
26 Glossary, Term BS7925-1 Glossary of Testing Terminology
yahoovn
  Feb 02, 2010
 
25 Glossary, Term Types of testing (Definition) 3 file
Banna
  Jan 28, 2010