Mẫu Functional testing về chức năng Login

Test Environment Setup Description       
1. Phần cứng: 2x 2.2GHz Core 2 Duo, 1GB RAM, 20GB HDD (10 GB free)
2. Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 pixels
4. Phần mềm: MS Office 2007
5. Hệ điều hành: Window XP SP2"