Mẫu Functional testing về chức năng Login

Test Environment Setup Description       
1. Phần cứng: 2x 2.2GHz Core 2 Duo, 1GB RAM, 20GB HDD (10 GB free)
2. Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 pixels
4. Phần mềm: MS Office 2007
5. Hệ điều hành: Window XP SP2"       

  1. [2010/04/09] CSTE Exam Dump : 2009 July 14th. *2 by SQA-TESTER (2309)
  2. [2010/08/28] CSTE Subjective Questions (sample paper) *2 by princes (4483)
  3. [2010/07/14] Test Plan Reviews Checklist Sample *5 by nhlam (6974)
  4. [2010/07/14] Test Readiness Checklist Sample *4 by nhlam (4758)
  5. [2010/07/06] CSTE Subjective Dump : 20 Questions by ISTQB_CSTE (2362)