Toàn vẹn dữ liệu là:Việc đặt ra các quy tắc trong một cơ sở dữ liệu nhằm kiểm tra các giá trị của dữ liệu trước khi được lưu trữ phải đảm bảo tính chính xác và hợp lý bên trong một cơ sở dữ liệu.

Data Integrity Testing   
-    Hiểu được khái niệm cơ bản.
-    Hiểu được những yêu cầu cần test trong Data Integrity Testing.
-    Hiểu được tầm quan trọng của Data Integrity Testing.
-    Khó khăn: khó tìm nguồn tham khảo, chưa tìm được tools hỗ trợ, …

Share
Related Documents
 1. Csdl Oracle (1686)
 2. Database testing là gì (3668)
 3. Database Test (1130)
 4. What are the Database testing techniques ? (4264)
 5. Database Testing Links (1266)
 6. PHP & mySQL (1559)
 7. SQL 220 Queries for software testing (3254)
 8. 2010-12-06, Gartner Data Center Conference @ USA (1431)
 9. [Ebook] SQL Server 2008 Administration In Action (3011)
 10. Testing the Database Connection (1806)
 11. Database Testing (2783)
 12. Database Testing using SQL (9011)
 13. Oracle 11g Quick Installation Guide (1893)
 14. Database Testing FAQ (3895)
 15. Predictive Data mining and discovering hidden values of Data warehouse (862)
 16. [Paid] QuerySurge : automate data warehouse testing and the ETL process (2185)
 17. SQL SERVER – 2008 – Interview Questions and Answers (4085)
 18. Joining Tables for Database Testing (619)
 19. All About Database Testing – Why to Test, How to Test, What to Test (651)
 20. QuerySurge - RTTS' Data Warehouse Testing Tool Video (1214)