Toàn vẹn dữ liệu là:Việc đặt ra các quy tắc trong một cơ sở dữ liệu nhằm kiểm tra các giá trị của dữ liệu trước khi được lưu trữ phải đảm bảo tính chính xác và hợp lý bên trong một cơ sở dữ liệu.

Data Integrity Testing   
-    Hiểu được khái niệm cơ bản.
-    Hiểu được những yêu cầu cần test trong Data Integrity Testing.
-    Hiểu được tầm quan trọng của Data Integrity Testing.
-    Khó khăn: khó tìm nguồn tham khảo, chưa tìm được tools hỗ trợ, …