Skip to menu

본문시작

Magazine (531)
Video (816)
Job (957)
CTFL (731)
CTAL (310)
CTEL (40)
CSQE (48)
PMP (134)
ITIL (80)
HP (1349)
IBM (134)
Other (91)
Articles 956
No.
Notice Test Lead ( VTB ) CMMI / ISO / Process Improvement Consultant 2
Notice Test Lead ( VTB ) Software Testing Consultant & Trainer 6
636 Tester (Techcombank)-Software Tester
635 SQA, QA KMS Technology Vietnam - (Senior) QA Engineers
634 SQA, QA KMS Technology Vietnam - (Senior) Automation QA Engineer
633 Tester Công ty Vietunion - VĐT Payoo
632 Test Lead (Normprint Ltd)-Software Developer
631 SQA, QA KMS Technology Vietnam - Software Process Engineer
630 Test Lead (Hanelcom)-Developer Manager
629 Tester (VKX)-Software Engineer
628 Automate, QTP (TID)-Senior Software Engineer
627 Tester (PASONA TECH VIETNAM)-software tester
626 Test Lead (AXON ACTIVE Co., Ltd.)-senior test engineer file
625 Tester (AXON ACTIVE Co., Ltd.)-Web-Developer / GUI Specialist
624 Test Lead (Axon Active Vietnam Co. Ltd.)-Senior Java Developer
623 Tester (AXON ACTIVE Co., Ltd.)- SCRUM MASTER
622 Tester (PASONA TECH VIETNAM)- tester 1 file
621 SQA, QA (Niteco/EPiServer) Software Test Engineer (12 Positions)- Urgent file
620 SQA, QA (HPT corporation)- QA 1 file
619 Tester (tinh van JSC)- tester
618 Test Lead (LogiGear) Tuyển gấp Trưởng nhóm, trưởng dự án dành cho các Kiểm Thử Viên Phần Mềm
617 Test Lead (GIMASYS)-Senior Tester
616 SQA, QA (CODIX)-Software Quality Assurance Engineer (Chinese speaking) 1
615 Tester (Seta:Cinq Vietnam )-tester
614 Tester (Cty TNHH Công Nghệ Điện Toán Sài Gòn)- tester
613 Tester (VSSD) Tester (4 người)
612 Tester (gameloft)- Mobile Game Tester file
611 Automate, QTP (KMS-technology) Senior Automation QA Engineer
610 SQA, QA (KMS Technology)-seinor QA 1
609 SQA, QA (J.O.O.M)-QA 1 file
608 Test Lead (eKGIS.,JSC)- tester file
607 SQA, QA (QSoft Vietnam Corp.)-Tester/QA file
606 ( LogiGear ) Tuyển kỹ sư kiểm thử phần mềm
605 SQA, QA (Goline) QC Engineer file
604 SQA, QA (TARA CORPORATION)-QA EXECUTIVE file
603 Tester (gameloft)- Mobile Game Tester file
602 SQA, QA (QGS Việt Nam)-QA/QC
601 Tester (SmartOSC) Tester file
600 Tester (Logigear) Tester file
599 Tester (SmartOSC)-tester
598 Test Lead (VietSoftware International Inc.)-Experienced Tester/Test Lead
597 Tester ( VSSD ) Tester (4 người) file