Skip to menu

본문시작

Magazine (531)
Video (816)
Job (956)
CTFL (731)
CTAL (310)
CTEL (40)
CSQE (49)
PMP (134)
ITIL (80)
HP (1349)
IBM (134)
Other (91)
Articles 955
No.
Author
Notice Test Lead ( VTB ) CMMI / ISO / Process Improvement Consultant 3
  Oct 28, 2009
Notice Test Lead ( VTB ) Software Testing Consultant & Trainer 7
  Oct 27, 2009
955 Automate, QTP [HCM City] Recruiting Senior Automation QA at KMS Technology VN
  Aug 25, 2015
 
954 SQA, QA [HCM City] Recruiting Senior QA, QA Engineer at KMS Technology
  Aug 25, 2015
 
953 Tester Gameloft Vietnam: Recruiting Mobile Game Tester (Lao Cai based)
  Aug 18, 2015
 
952 Test Lead Recruiting QA Manager at KMS Technology VN
  Aug 10, 2015
 
951 Automate, QTP [HCM] Recruiting Senior Automation QA at KMS Technology VN
  Aug 10, 2015
 
950 SQA, QA [HCM] Recruiting Senior QA, QA Engineer at KMS Technology
  Aug 10, 2015
 
949 Tester Công ty TNHH Kloon tuyển Lập trình viên PHP (trung cấp)
  Aug 06, 2015
 
948 Tester Công ty TNHH Kloon tuyển Lập trình viên Winform ( trung cấp và cao cấp)
  Aug 06, 2015
Mô tả công việc: -Phát triển và / hoặc hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng phần mềm mới và hiện có. - Hỗ trợ mã hóa, kiểm tra, gỡ lỗi, và dẫn chứng tài liệu các chương trình nhỏ hoặc các module của chương trình. - Chịu trách nhiệm viết các...  
947 Tester Công ty TNHH Kloon tuyển Lập trình viên ASP.Net (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) 1
  Aug 06, 2015
Yêu cầu: - Kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ lập trình Microsoft .NET C# WinForms và ASP.NET (mới ra trường hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm đối với vị trí sơ cấp, 1-2 năm kinh nghiệm với vị trí trung cấp và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị tr...  
946 Tester Looking for junior testers - interns accepted
  Aug 05, 2015
 
945 Tester QA/Senior QA/Senior Automation QA at KMS Technology VN
  Jul 30, 2015
 
944 Tester how to test a login file
  Jul 24, 2015
 
943 Tester [HCM] recruitment for web application testing
  Jun 18, 2015
 
942 SQA, QA [HCM] Recruiting Senior QA, QA Engineer at KMS Technology 1
  May 14, 2015
 
941 Tester [HCM] Recruitment Day - 35 Software Testers
  May 05, 2015
 
940 Tester [HCM] Recruitment Day - 30 Software Testers 1
  Apr 09, 2015
 
939 SQA, QA [HCM] SQA, QA Engineer at KMS Technology 2
  Apr 02, 2015
 
938 SQA, QA [HCM] Senior QA at KMS Technology
  Apr 01, 2015
 
937 Tester [HCM] QA Engineer
  Apr 01, 2015
 
936 SQA, QA [HCM] QA Engineer at KMS Technology
  Mar 09, 2015
 
935 SQA, QA [HCM] QA Architect at KMS Technology
  Mar 09, 2015
 
934 SQA, QA [HCM] Senior QA Engineer at KMS Technology
  Mar 09, 2015
 
933 Tester [HCM] QA Fresher at KMS Technology
  Mar 09, 2015
 
932 Automate, QTP [HCM] Senior Automation QA at KMS Technology 1
  Mar 09, 2015
 
931 Tester [HCMC] Recruitment Day - 40 Software Testers
  Mar 02, 2015
 
930 Tester [HN] Niteco Vietnam looking for Senior Testers
  Feb 13, 2015
 
929 Test Lead [HCM] Engineering Manager with salary range up to $3,000 at KMS Technology Vietnam
  Feb 11, 2015
 
928 Tester [HOT EVENT] Recruitment day of KMS Technology (02/05/2015) file
  Feb 02, 2015
 
927 Tester VNG tuyển dụng CTV QC - Team Zalo
  Jan 16, 2015
 
926 SQA, QA 50 openings in SW Development
  Dec 30, 2014
 
925 Tester [Innotech-HCMC] Recruitment: Senior QC
  Dec 11, 2014
 
924 Tester [FPT Software] is seeking Software Test Engineer onsite Singapore
  Oct 22, 2014
 
923 Tester [FPT HCM] is seeking 04 Senior Tester (German Language)
  Oct 22, 2014
 
922 Tester [HCM] QA Architect @KMS Technology
  Sep 05, 2014
 
921 Tester [HCM] QA Fresher at KMS Technology
  Aug 27, 2014
 
920 Tester [Hà Nội] Mạng xã hội Tamtay.vn tuyển dụng tester
  Aug 22, 2014
 
919 Tester Junior Game Tester
  Jul 24, 2014
 
918 Tester Urgent, Hiring 20 testers for VietSoftware International- Ha Noi
  Jul 09, 2014
 
917 Tester Niteco Tester Position 1
  Jun 27, 2014
 
916 SQA, QA [Ha Noi] Senior Automation Test (Salary $900 - $1100)
  Jun 26, 2014